EVQPUD02K FM24CL16-GTR MAX6165BESA obsolete stock

EVQPUD02K FM24CL16-GTR MAX6165BESA obsolete stock

Tags :

PN Quantity
EVQPUD02K 100000
FM24CL16-GTR 2000
MAX6165BESA 5001
ETC1-1T-2TR 2000
EP3C80F780C8 120
MC34063ACDT 500
ADN2847ACPZ- 950
B06B-CZHK-B- 2016
DS90LV048AT 765
ISL6255AHRZ 15473
MMSZ5243B 90000
HD74HC72P 3478
FZT857TA 60000
ATMEGA64A-AU 3000
LT1133ACSW 850
XC2S50E-6PQ2 45

EP3C25E144C8 FPGA Cyclone?? III Family 24624 Cells 402MHz 65nm Technology 1.2V 144-Pin EQFP EP

PN Quantity
EP3C25E144C8 1000
SM4050PSKC-T 23457
PIC12F1822-I 16140
MAX1486EUB+T 5000
16CTQ100S 5412
MAX5171BEEE+ 1000
MAU208 28650
TPS54331DR 2000
74LVC1G3157G 15000
LS1240A 850000
PIC18F44J10- 784
CD74HCT4052M 850
IPD06N03LAG 93830
TPS51220ARSN 2290
UPA670T-T1-A 27000
CS4224-KSZ 1697

PIC16F505-I/ MCU 8-bit PIC16 PIC RISC 1.5KB EPROM 2.5V/3.3V/5V Automotive 14-Pin TSSOP Tube

PN Quantity
PIC16F505-I/ 1445
TQM7M5008 2100
AE312 5000
LT1304CS8#TR 2500
LPC811M001JD 2550
TD62503P 462
PMBS3906 21500
ICS512MLFT 870
MAX483EPA/EE 10000
RT8016-13GQW 7500
FJP13007H2TU 25500
LMC660AIMX 4871
RT8070ZSP 10000
74HC151D 21500
ADG1409YRUZ- 4000
HV528 480

TS393CN Comparator Dual ±8V/16V 8-Pin PDIP Tube

PN Quantity
TS393CN 1214
MAX3088ECSA+ 2880
LP3985IM5-3. 48500
30651 6000
TMS320C6747D 346
TVP5147M1PFP 1000
2SC5201 10200
LA4763 2000
DLW21SN261SQ 598000
HMP13100K-2R 12102
TMS320DM642A 199
BT137-800E.1 151
K4A4G165WE-B 589
CJ7815 850
BLM21RK221SN 89300
CC2564YFVR 10000

Hard-to-Find components update 18th Sep.

P/N PACKAGE MFG QTY
2N60L TO-220F 5000
4N60L TO-220F 2000
4N60L-B TO-252T/R 2400
LD1117AL-2.85V-A SOT-223T/R 300
78D09 TO-252 2000
78L05 SOP-8 230
78D05 TO-252 8900
78L05 TO-92 1000
MC34063AL SOP-8 900
LM358 SOP-8 700
LM358 DIP-8 500
UC3843A DIP8 1000
8550SG-D SOT-23T/R 1200
2N60L TO-252T/R 4300
2N60L TO-251 4000
4N60L TO-251 9000
ULN2003L SOP-16 510
8050SL TO-92 190
4N65L-Q TO-252 110
2N60L To-251 8000
TDA2030L TO-220B 1700
TDA2003L TO-220B 225
50N06L TO-252 5000
8N80L TO-220F2 40000
10N65L TO-220F2 800
10N80L TO-220F2 3000
12N80L TO-220F2 180
P/N BRADN PACKAGE 500
5962-3812801m2a AD LCC 6
5962-3812081VGA AD CAN 4
5962-3812802m2a AD LCC 12
5962-3812802vga AD CAN 12
5962-3812803M2C MAXIM LCC 66
5962-3812803MGC MAXIM CAN 14
5962-3812083MPA MAXIM DIP 13
5962-3812804M2C MAXIM LCC 12
5962-3812804MGC MAXIM CAN 18
5962-3812804MPA MAXIM DIP8 150
5962-3826701MTA ATMEL PGA 60
5962-3826701MUA ATMEL LCC 5
5962-3826701MWC XICOR LCC 4
5962-3826701MXA XICOR DIP 6
5962-3826701MXA ATMEL DIP金 20
5962-3826701MYA ATMEL LCC44 21
5962-3826701MZA ATMEL SMD 6
5962-3826701MZC XICOR SMD
5962-3826702MWA XICOR DIP 210
5962-3826702MXA XICOR DIP 7
5962-3826702MYA XICOR DIP 48
5962-3826702MZA XICOR DIP 48
5962-3826703MTA ATMEL PGA 99
5962-3862703MUA ATMEL LCC 3
5962-3826703MWC XICOR PGA 26
5962-3826703mxa ATMEL DIP金 412
5962-3826703mxa XICOR DIP 66
5962-3826703MYA- ATMEL LCC 56
5962-3826703MZA ATMEL SMD 21
5962-3826703MZC XICOR SMD 221
5962-3826704MWA XICOR DIP 56
5962-3826704MXA XICOR DIP 30
5962-3826704MYA XICOR DIP 63
5962-3826704MZA XICOR DIP 27
5962-3826705MTA ATMEL PGA 5
5962-3826705MUA ATMEL LCC 1
5962-3826705MWC XICOR LCC 3
5962-3826705MXA ATMEL DIP金 100
5962-3826705MXA XICOR DIP 11
5962-3826705NTA ATMEL LCC 6
5962-3826705MZA ATMEL SMD 1
5962-3826705MZC XICOR SMD 20
5962-3826706MWA XICOR DIP 2
5962-3826706MXA XICOR DIP 1
5962-3826706MYA XICOR DIP 500
5962-3826706MZA XICOR DIP 25
5962-3826707MTA ATMEL PGA 223
5962-3826707MUA ATMEL LCC 9
5962-3826707MWC XICOR PGA 7
5962-3826707MXA XICOR DIP金 33
5962-3826707MXA XICOR DIP 1
5962-3826707MYA ATMEL LCC 5
5962-3826707mza ATMEL SMD 1
5962-3826707MZC XICOR SMD 4
5962-3829401MTA IDT DIP 6
5962-3829401MXA IDT DIP 23
5962-3829401MYA IDT DIP 8
5962-3829401MZA IDT DIP 7
5962-3829402MTA IDT DIP
5962-3829402MXA IDT DIP 140
5962-3829402MYA IDT DIP 20
5962-3829402MZA IDT DIP 296
5962-3829403MTA IDT DIP 530
5962-3829403MXA IDT DIP 160
5962-3829403MYA IDT DIP 282
5962-3829403MZA IDT DIP 373
5962-3829404MTA IDT DIP 3000
5962-3829404MXA IDT DIP
5962-3829404mya IDT DIP 2000
5962-3829404MZA IDT DIP 200
5962-3829405MTA IDT DIP 11