ADUM3223BRZ DGTL ISO 3KV 2CH GATE DVR 16SOIC

ADUM3223BRZ DGTL ISO 3KV 2CH GATE DVR 16SOIC

PN Quantity
R10-E2Y4-V70 1
HFA3783IN 100
ADUM3223BRZ 561
ANX9021 98
78L06 1000000
PIC18LF8490- 100
ADV7127JRUZ2 2000
NRF24LE1H 15000
KE4CN2H5A 487
TB0691A 1000
LQH32CN470K5 1729
MT48LC4M32B2 1783
TMP101NA/3K 12500
IRF5N3415 523
PZ3D4V2H 18000
M27C1024-12F 9600

AD73322AST Audio Codec 2ADC / 2DAC 16bit 44-Pin LQFP Tray

Tags :

PN Quantity
A8450KLBT 5888
R5F21336TNFP 2000
PIC24FJ16GA0 8973
AD73322AST 900
L6590ED013TR 2008
MP2633GR-Z 60000
A4407KLPTR-T 22574
DDC118IRTCT 666
TC75W55FU 5000
STM8S207R8T6 5000
AD8572ARZ-RE 12500
STM32F103ZET 1000
VLS3010T-3R3 38900
MEV-50A-R 1388
K6X8016C3B-U 500
AD9481BSUZ-2 79

PIC16F505-I/ MCU 8-bit PIC16 PIC RISC 1.5KB EPROM 2.5V/3.3V/5V Automotive 14-Pin TSSOP Tube

PN Quantity
PIC16F505-I/ 1445
TQM7M5008 2100
AE312 5000
LT1304CS8#TR 2500
LPC811M001JD 2550
TD62503P 462
PMBS3906 21500
ICS512MLFT 870
MAX483EPA/EE 10000
RT8016-13GQW 7500
FJP13007H2TU 25500
LMC660AIMX 4871
RT8070ZSP 10000
74HC151D 21500
ADG1409YRUZ- 4000
HV528 480